RIKA Sensor เป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ตรวจอากาศและผู้ให้บริการโซลูชันการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ 10 ปีของประสบการณ์อุตสาหกรรม

บ้าน  >  เกี่ยวกับเรา  > 

ความเป็นจริงจากโรงงาน

ความเป็นจริงจากโรงงาน

สายการผลิต
สายการผลิต
ห้องแล็บ
ห้องแล็บ
การทดสอบอุโมงค์ลม
การทดสอบอุโมงค์ลม
คลังสินค้า
คลังสินค้า
สำนักงาน
สำนักงาน
1
这里可以自定义设置
แชทออนไลน์
แชทออนไลน์
แชทออนไลน์ inputting